• Fietsbank

HM Fietsen en Fietsbank Lelystad

HM Fietsen Lelystad zet zich in voor de Fietsbank Lelystad. Zij bieden kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 18 jaar woonachtig in Lelystad de mogelijkheid tot het krijgen van een fiets.

De stichting Fietsbank Lelystad is een Algemeen Nut Beogende. En zodanig een erkende instelling die zich bezighoudt met het inzamelen, opknappen en weggeven van gebruikte fietsen aan minderbedeelde kinderen. De inwoners van Lelystad kunnen zich aanmelden bij de Fietsbank Lelystad wanneer zij geen geld hebben voor een fiets voor hun kind. De aanvraag wordt in behandeling genomen en loopt via instanties die al een beoordeling hebben gedaan van de situatie van de aanvrager. Denk hierbij aan school, maatschappelijke organisaties en kerkelijke instanties zoals IDO.

Voor het ontstaan van de stichting zette Theo Verlaan zich al in voor minderbedeelde kinderen. Hij zamelde fietsen in en knapte ze op. Hij vond voor iedereen wel een gebruikte fiets wanneer deze vraag zich voordeed. Hans van de Glind vond dit een zeer goed initiatief en zo is de stichting geboren. De kernwaarden zijn:

  • Ieder kind heeft recht op een fiets
  • Iedereen moet kunnen deelnemen aan het sociale verkeer
  • Delen op school en in de stad

Wij geloven en steunen de missie van de fietsbank graag. Tweedehands fietsen die nog in zeer zijn nette schenken wij aan de Fietsbank. Deze worden opgeknapt en helemaal klaar gemaakt om weer deel te nemen aan het verkeer. Ieder kind moet de vrijheid hebben om zich te kunnen bewegen, naar school of in de woonwijk, het deelnemen aan het sociale verkeer is ontzettend belangrijk.

Meer informatie via de website van Fietsbank Lelystad.

© HM Fietsen - Gemaakt door Cees & Co